Skip to content

Studentské práce

Na této stránce naleznete seznam témat studentských prací. Obor tématu je pouze doporučený, nemusí být vždy podmínkou.

Studenti si téma vyberou tak, že kontaktují zadavatele, který je uveden u tématu (osobně, telefonicky, e-mailem).

Zadavatelé upravují témata v administrační části webu zde. Témata lze případně zasílat správkyni témat Lence Jirsové.

Studentské práce na katedře kybernetiky

Nalezené práce: 186

 
název type
year
supervisor
specialization
assigned
Heuristické metody pro optimalizaci PRJ4 PRJ5 BP DP
Švejda Martin
volné
Modelování dynamiky paralelních robotů PRJ4 PRJ5 BP DP
Švejda Martin
volné
3D vidění PRJ4 PRJ5
2012/2013
Krňoul Zdeněk
UI
zadáno
Adaptivní metody 3D skenování a tvorby modelů v úlohách navádění robotů DP BP PRJ5 PRJ4
Vaníček Ondřej
volné
AI metody pro genetické inženýrství DP BP PRJ5 PRJ4
Georgiev Daniel
volné
Aktivní tlumení vibrací elektromechanických soustav PRJ4
Schlegel Miloš
volné
Aktivní vyvažování klikového hřídele DP
2012/2013
Schlegel Miloš
volné
Akustická segmentace řeči SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
2021/2022
Šmídl Luboš
UI
volné
Algoritmy zpětnovazebního řízení dynamických systémů PRJ4 PRJ5 BP
Königsmarková Jana
volné
Analýza a predikce elektrické spotřeby zákazníků. DP BP PRJ5 PRJ4 SPC
Janeček Petr
volné
Analýza a predikce výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů (fotovoltaika, vítr, kogenerační zdroje) PRJ4 PRJ5 BP DP SPC
Janeček Petr
volné
Analýza a zpracování signálů v LabVIEW Spolupráce / brigáda SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
2018/2019
Liška Jindřich
IŘS
volné
Analýza genetické podobnosti evropských/světových populací s populací dárců kostní dřeně ČNRDD PRJ4 PRJ5 BP
2019/2020
Houdová Lucie
volné
Analýza mikroskopických obrazů jater BP PRJ5 PRJ4 SPC
Jiřík Miroslav
volné
Analýza nestacionárních signálů v časo-frekvenční oblasti SPC PRJ4 PRJ5 BP DP Spolupráce / brigáda
Jakl Jan
volné
Analýza valgózního postavení pat
Ryba Tomáš
volné
Analýza vibračního signálu rotorového chvění SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
2020/2021
Vašíček Vojtěch
IŘS
volné
Analýza záznamů skenerů očních pohybů PRJ5 SPC PRJ4 BP DP
Železný Miloš
UI
volné
Analýza změn vybarvení ryb DP
Urbanová Pavla
UI
volné
Aplikace AI pro biologická data SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
Švec Jan
UI
volné
Aplikace regresních metod v úloze lokalizace DP
2012/2013
Punčochář Ivo (ZČU, Plzeň), Jindřich Duník (Honeywell International s.r.o., ATE Aerospace, Brno)
volné
Artificial Intelligence; Human - machine Communication; Machine Learning; Neural Networks; Deep Learning SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
2012/2013
Kanis Jakub
volné
Audio-vizuální rozpoznávání mluvené řeči DP
Zelinka Jan
volné
Automatická detekce "muž"/"žena" ze signálu BP PRJ5 PRJ4 SPC
Zelinka Jan Šmídl Luboš
UI
zadáno (Jan Holeček)
Automatické hodnocení kvality syntetické řeči PRJ4 PRJ5 BP DP
Matoušek Jindřich
UI
volné
Automatické ovládání žaluzií s využitím strojového učení PRJ5 BP
2021/2022
Bulín Martin
UI
zadáno (V. Breník)
Automatické plánování trajektorií průmyslových robotů v laserových aplikacích DP BP PRJ5 PRJ4
Vaníček Ondřej
volné
Automatické rozpoznávání typů otázek v různých jazycích DP BP PRJ5 PRJ4 SPC

volné
Automatické rozpoznávání typů otázek v různých jazycích SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
Řezáčková Markéta
UI
volné
Automatické určení vstupu portální žíly do jater SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
Jiřík Miroslav
UI
zadáno
Automatizace měření množství kondenzátu a oleje v technologii parní turbíny pomocí měrných nádrží BP DP
2018/2019
Liška Jindřich
IŘS
volné
Automatizace přípravy dat k tvorbě akustického modelu DP
Psutka Josef V.
UI
volné
Automatizace tvorby akustických modelů BP DP
Psutka Josef V.
UI
volné
Autonomní řízení RC autíček pomocí zpětnovazebního učení SPC PRJ4 PRJ5 BP
Škach Jan
zadáno
Clustering, shlukování textů - třídění dokumentů podle jejich podobnosti SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
2017/2018
Zajícová Lucie
UI
volné
CMOS biosenzory PRJ4 PRJ5 BP DP
Georgiev Daniel
volné
Cooperative Control of Multi-Agent Systems, Consensus Problem DP
Königsmarková Jana Řízení dynamických systémů s vyváženým zatížením vstupů
volné
Deep Learning for fungus Identification SPC PRJ4 PRJ5 DP
2017/2018
Picek Lukáš
volné
Deep Reinforcement Learning DP
Salajka Petr
UI
volné
Detekce akustických událostí Spolupráce / brigáda SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
2021/2022
Šmídl Luboš
UI
volné
Detekce hlasivkových pulsů v řečovém signálu pomocí hlubokých neuronových sítí PRJ4 PRJ5 BP DP
Matoušek Jindřich
UI
volné
Detekce hudby v řečovém signálu BP DP
Psutka Josef V.
UI
zadáno (Viktor MÄRZ)
Detekce poruch v satelitních navigačních systémech BP DP
Straka Ondřej
volné
Detekce řeči - trénování a vyhodnocení PRJ4 PRJ5 BP DP
2021/2022
Šmídl Luboš
UI
volné
Detekce srdečního tepu raka infra kamerou BP DP
2016/2017
Krňoul Zdeněk
UI
volné
Detekce tématu historických textů SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
2017/2018
Zajícová Lucie
UI
volné
Detekce úseků nahrávky s více řečníky mluvícími přes sebe PRJ4 PRJ5 BP DP
Zajíc Zbyněk
UI
volné
Detekce změny hlasu u pacientů po operačním zákroku v oblasti krku DP BP PRJ5 PRJ4
2016/2017
Matoušek Jindřich
UI
volné
Detekce změny řečníka pomocí metod zpracování obrazu PRJ4 PRJ5 DP
Hrúz Marek
UI
volné
Diarizace řečníka v telefonních hovorech PRJ5 BP DP
Zajíc Zbyněk
UI
volné
Drone swarm control PRJ4 PRJ5 BP DP
2020/2021
Bouček Zdeněk
zadáno (Ondřej Benda)
Dynamická metoda pro otimalizaci robotů PRJ4 PRJ5 BP DP
Švejda Martin
volné
Economic Dispatch Problem in Smart Grid: vliv topologie sítě na rychlost konvergence k optimálnímu řešení PRJ4 PRJ5 BP
2021/2022
Kubíček Karel
zadáno (Markéta Česalová)
Elektromagnetický artikulograf a jeho využití v syntéze řeči BP PRJ5
Matura Martin
UI
volné
Evoluční algoritmy v úloze strojové syntézy řeči PRJ4 PRJ5 DP
2012/2013
Romportl Jan
UI
volné
Expertní systém pro lékařskou diagnostiku DP Spolupráce / brigáda SPC PRJ4 PRJ5 BP
Müller Luděk
BIO
volné
Fonetická transkripce pomocí neuronových sítí PRJ4 PRJ5 DP BP SPC
Řezáčková Markéta
UI
volné
Grafická vizualizace a monitorování stavu systému pro dispečerské stanoviště DP
2012/2013

IŘS
volné
Grafické uživatelské rozhraní jednoduchých úloh virtuální laboratoře v HTML5 BP PRJ5 PRJ4
Balda Pavel
IŘS
volné
HIL simulátor školících úloh na PLC Mitsubishi PRJ4 PRJ5 BP
2021/2022
Kubíček Karel
zadáno (Marek Siřiště)
Hlasový a multimodální dialog PRJ4 PRJ5 BP DP
Chýlek Adam
UI
volné
Hlasový voicebot BP DP
Švec Jan
UI
volné
Hodnocení kvality řečové syntézy s využitím EEG PRJ5 PRJ4
2014/2015
Romportl Jan
UI
zadáno (Jan Hranička)
Identifikace elektromechanických systémů Spolupráce / brigáda SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
Goubej Martin
volné
Identifikace modelu inerciálních senzorů DP BP PRJ5 PRJ4
Duník Jindřich
volné
Implementace (semi)optimálních metod prořezávání a regularizace ANN SPC PRJ4 PRJ5
Trmal Jan
volné
Implementace algoritmu Simultánní Lokalizace a Mapování pro ROS 2 SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
Neduchal Petr
volné
Implementace generátoru 3-fázového AC průběhu v mikrokontroleru (Arduino) PRJ4 PRJ5
2015/2016
Jelínek Libor
volné
Implementace metod a algoritmů bezkontaktní detekce vibrací lopatek parních turbín Spolupráce / brigáda SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
2018/2019
Liška Jindřich
IŘS
volné
Implementace PID regulátoru v mikrokontroleru (Arduino) PRJ4 PRJ5
Jelínek Libor
volné
Implementace sekvenčního stavového automatu v mikrokontroleru (Arduino) PRJ4 PRJ5
Jelínek Libor
volné
Inteligentní prohlížeč archivních dat řídicího systému REX BP DP
Balda Pavel
IŘS
volné
Interpolátory trajektorií v robotice PRJ4 PRJ5 BP DP
Švejda Martin
volné
IoT a metody AI PRJ4 PRJ5 BP
Bulín Martin
UI
volné
Jazykové modely s využitím neuronových sítí SPC PRJ5
Trmal Jan
volné
Kalibrace robotů PRJ4 PRJ5 BP DP
Švejda Martin
volné
Kolize paží při animaci 3D avatara SPC BP
2013/2014
Krňoul Zdeněk
UI
volné
Konstrukce přípravku pro ověření přesnosti průmyslových senzorů vzdálenosti pomocí referenčního laserového senzoru PRJ4 SPC PRJ5
Jelínek Libor
volné
Matematický model chlazení spalovacího motoru DP
2012/2013
Tůma František
zadáno (Boháč Pavel)
Maticové výpočty v reálném čase PRJ5 BP DP
Balda Pavel
volné
Metody hledání zdrojů poruch u rozsáhlý MIMO systémů DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Spolupráce / brigáda
2014/2015
Čech Martin
volné
Metody monitorování a ohodnocování kvality regulace PID regulátorů PRJ5 BP DP PRJ4 SPC

volné
Metody odhadu stavu nelineárních systémů DP BP PRJ5 PRJ4
Duník Jindřich
volné
Metody regularizace neuronových sítí BP
Salajka Petr
UI
volné
Metody řešení problematiky řídkých dat v úloze modelování spolehlivosti energetických systémů BP PRJ4
2013/2014

IŘS
volné
Metody vyhledávání informací SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
2017/2018
Zajícová Lucie
UI
volné
Modelování a řízení energetických systémů DP
Königsmarková Jana
volné
Modelování a řízení snake-like robotů s vetknutým koncem BP DP
Švejda Martin
volné
Modelování a řízení systému ,,kyvadlo s hmotnou pružinou" PRJ4
Schlegel Miloš
volné
Modelování rychlosti větru pro větrné elektrárny SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
2012/2013
Zápotocká - Fialová Andrea
zadáno
Moderní metody odhadu stavu DP
Straka Ondřej
volné
Monitorování a diagnostika provozu rotačních strojů BP DP
2018/2019
Liška Jindřich
IŘS
volné
Monitorování stavu lopatek kouřových ventilátorů Spolupráce / brigáda SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
Jakl Jan
volné
Multi-Agent Reinforcement Learning SPC PRJ4 PRJ5 BP
Bulín Martin
UI
volné
Nahlížeč CT snímků SPC PRJ5 BP DP
Jiřík Miroslav
UI
volné
Navigace v budově pomocí rozšířené reality SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
2016/2017
Neduchal Petr
UI
zadáno
Návrh a analýza metody pro in vivo vyhodnocení proteinu pomoci kvantitativní fluorescencní mikroskopie. BP PRJ5
2012/2013
Georgiev Daniel
BIO
zadáno (Martin Leba)
Návrh a implementace metod diagnostiky lopatek parních turbín Spolupráce / brigáda SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
Jakl Jan
volné
Neural Network Reasoning DP
Salajka Petr
UI
volné
Neuronové sítě BERT / T5 / GPT DP BP
Švec Jan
UI
volné