Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Detekce tématu historických textů
Typ práce: Diplomová práce , Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4 , Semestrální práce
Obor: UI
Rok zadání: 2017/2018
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Zajícová Lucie

Detail

Úkolem bude prostudovat možnosti detekce tématu textu, prostudovat detailně a naprogramovat vybranou metodu. Metoda bude vybrána podle zájmu studenta a podle obtížnosti vhodné pro zadávaný typ práce.

V případě projektu půjde o testovaní různých parametrů zadaných metod, v případě bakalářské nebo diplomové práce bude součástí i samostatné nastudování některých metod a jejich implementace.