Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Využití NEF toolboxu v úloze identifikace systémů založené na neuronových sítích
Typ práce: Diplomová práce
Obor:
Rok zadání: 2010/2011
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Král Ladislav