Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Neuronové sítě v úloze adaptivního řízení
Typ práce: Diplomová práce
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno: 2010/2011
Investor: Král Ladislav