Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Detekce řeči - trénování a vyhodnocení
Typ práce: Diplomová práce , Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4
Obor: UI
Rok zadání: 2021/2022
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Šmídl Luboš

Detail

cílem práce je vytvořit a nastavit VAD (Voice Activity Detector) - klasifikátor, který bude rozhodovat, zda se jedná o řeč či ticho/šum. základem budou již hotové nástroje.