Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: 3D Rekonstrukce objektu
Typ práce: Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4
Obor: UI
Rok zadání: 2015/2016
Zadáno: zadáno Pavel Tomiczek
Dokončeno: dokončeno
Investor: Bureš Lukáš

Detail


1. Úvod

3D rekonstrukce objektu z několika snímků je vytváření trojrozměrných modelů ze sady obrázků. Jedná se o opačný proces než při pořizování fotografie, kdy se 3D svět zobrazuje do 2D fotografie.

Podstatou obrázku je projekce 3D scény reálného světa do 2D roviny, při které se ztrácí informace o hloubce objektů. Z jednoho statického obrázku není možné zpětně určit vzdálenost objektu / bodu od kamery. V případě, že jsou k dispozici alespoň dva obrázky, lze nalézt 3D polohu bodu, jako průsečík dvou projekčních paprsků. Klíčem k tomuto procesu je, že vztahy mezi několika pohledy, které obsahují rekonstruovanou množinu bodů mají určitou strukturu, která je dána pozicí kamery ve 3D světě a její kalibrací.2. Rámcové zadání

Cílem práce je implementovat systém automatické 3D rekonstrukce objektu s využitím obrazové informace z kamery a/nebo kinectu. Téma práce je zaměřeno na zpracování digitálního obrazu a porozumění obsahu scény. Téma je vhodné začít řešit v rámci projektů a následně navázat bakalářskou a/nebo diplomovou prací.

Rámcové zadání:

  • Seznámení se s 3D projekcí a kalibrací kamery.
  • Seznámení se s možnostmi 3D rekonstrukce obrazové scény.
  • Implementace systému pro automatickou 3D rekonstrukci objektu s využitím obrazové informace z kamery a/nebo kinectu.
  • Vizualizace dosažených výsledků.


3. Požadavky

Chuť pracovat a učit se novým věcem, samostatnost, základní znalost programování v C++ a/nebo MATLABu, zájem o oblast zpracování digitálního obrazu výhodou.