Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Detekce úseků nahrávky s více řečníky mluvícími přes sebe
Typ práce: Diplomová práce , Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4
Obor: UI
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Zajíc Zbyněk

Detail

Seznámit se s automatickými metodami zpracování audia a metod zpracování řeči. Prostudovat literaturu zabývající se detekcí překryvů řečníků. Možnost podílet se na věděckém projektu s finančním ohodnocením formou stipendia.