Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Akustická segmentace řeči
Typ práce: Diplomová práce , Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4 , Semestrální práce
Obor: UI
Rok zadání: 2021/2022
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Šmídl Luboš

Detail

cílem práce je nalezení nových akustických jednotek pro rozpoznávání řeči na základě podobnosti akustického signálu