Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Detekce poruch v satelitních navigačních systémech
Typ práce: Bakalářská práce , Diplomová práce
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Straka Ondřej