Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Reprezentace řečníka pomocí neuronové sítě
Typ práce: Diplomová práce , Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4
Obor: UI
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Zajíc Zbyněk

Detail

Otestovat generativní neuronové sítě k reprezentaci řečníka pro úlohu verifikace nebo diarizace řečníka.

Studentovi bude doporučena literatura spolu s programovými knihovnami pro neuronové sítě (převážně v Pythonu) k otestování úspěšnosti neuronových sítí v dané úloze.