Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Řízení planárního paralelního robotu
Typ práce: Projekt 4
Obor:
Rok zadání: 2008/2009
Zadáno: zadáno J. Mráz
Dokončeno: dokončeno 2008/2009
Investor: Švejda Martin

Detail

Analýza chování jednoduché paralelní kinematické architektury.

Náplň projektu:

  • seznámení se základy problematiky robotiky (robotických manipulátorů)
  • nalezení matematického popisu kinematické architektury
  • analýza chování kinematické architektury
  • návrh řízení