robot-kky-1920x825

O katedře kybernetiky

Katedra kybernetiky je jednou z šesti kateder Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.

Historie oddělení sahá až do 60. let minulého století. V roce 1960 byla na Fakultě elektrotechnické tehdejší Vysoké školy strojní a elektrotechnické zřízena Katedra obecné elektrotechniky a automatizace. Postupně se transformovala na Katedru automatizace a řízení a později na Katedru technické kybernetiky. Po vzniku Západočeské univerzity a Fakulty aplikovaných věd se objevila katedra kybernetiky a robotiky a od roku 1992 definitivně pracujeme a vyučujeme pod katedrou kybernetiky.