IMG_4322_web2

Katedra kybernetiky

Věnujeme se ve výuce i výzkumu úchvatnému oboru zaměřenému na informační technologie, metody řízení, inteligentní rozhodování a komunikaci. Budoucnost je v informacích.

„Nekousejte mě do prstu, ale koukejte, kam ukazuji.
(Warren S. McCulloch, americký neurofyziolog a kybernetik)

Výuka i vědecká činnost

Garantujeme výuku v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních oborech.

Zároveň se věnujeme výzkumné činnosti v oblastech automatického řízení, umělé inteligence a informačních a řídicích systémů. Díky našim výzkumným týmům tak byly úspěšně dokončeny desítky projektů - od syntézy znakové řeči, přes mechatronické modely až po modelování
a analýzy biologických dat.

Novinky z fakulty