SKAKUII 2024

SKAKUII 2024 

Jménem Katedry kybernetiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni bychom Vás rádi pozvali na tradiční setkání pracovníků kateder a ústavů automatizace, kybernetiky umělé inteligence a informatiky z České republiky a Slovenské republiky.

Kdy a kde?

3. - 5. 9. 2024

Vienna House Easy by Wyndham
U Prazdroje 6, 301 00 Plzeň 3

Parkování si v případě potřeby individuálně domluvte přímo v hotelu.
Ceny dle informací z hotelu jsou: garáž/venkovní parking za den CZK 370,00/ CZK 190,00 (EUR 15.50 / EUR 8.00).

DŮLEŽITÉ TERMÍNY A INFORMACE

Termín pro registraci: 8. 7. 2024 (registrace viz samostatná záložka nahoře)
Termín pro platbu: 31. 7. 2024
Termín pro zaslání příspěvků: 29. 8. 2024
Termín setkání: 3. - 5. 9. 2024

Pokyny pro prezentace k představení delegací a příspěvků do odborného programu

POZVANÁ PRACOVIŠTĚ

 • Z České republiky
  • České vysoké učení technické v Praze, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
  • České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra kybernetiky
  • České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra řídicí techniky
  • Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Ústav mechatroniky a technické informatiky
  • Univerzita obrany, Brno, Fakulta vojenských technologií, Katedra vojenské robotiky
  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav automatizace a řídicí techniky
  • Vysoká škola báňská  - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
  • Vysoká škola báňská  - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robotiky
  • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav automatizace a měřicí techniky
  • Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra kybernetiky
 • Ze Slovenské republiky
  • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ústav automobilovej mechatroniky
  • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ústav robotiky a kybernetiky
  • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta, Ústav automatizácie, informatizácie a merania
  • Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
  • Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Katedra riadiacich a informačných systémov
  • Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky, Katedra technickej kybernetiky

Program

Časový rozvrh v rámci jednotlivých dnů bude upřesněn nejpozději během srpna.

Veškeré akce v programu jsou pokryté registračním poplatkem.

3. 9. 2024

4.9.2024

5.9.2024

Informace k registraci

Registrace

Registrace je otevřena do 8.7.2024 a provádí se prostřednictvím webového formuláře. Věnujte prosím pozornost všem položkám formuláře.

Registrační poplatek

Pro účast na konferenci byl stanoven registrační poplatek splatný v měně CZK. Poplatek je potřeba uhradit do 31.7.2024. Faktury s údaji pro platbu registračního poplatku budou zasílány v průběhu několika dní po ukončení registrace, tj. od 9.7.2024, na e-mail zadaný v registračním formuláři. 

 

Registrační poplatek v případě samostatného ubytování (single room)

14 000 Kč včetně DPH

Registrační poplatek v případě ubytování s další osobou (double room), která je také účastníkem SKAKUII 2024 (uvedenou částku platí oba účastníci)

12 000 Kč včetně DPH

Registrační poplatek v případě ubytování s další osobou (double room), která není účastníkem SKAKUII 2024 (doprovázející osoba si musí vyřídit doplatek ceny pokoje)

14 000 Kč včetně DPH

 

Registrační poplatek zahrnuje: 

 • účast na konferenci
 • ubytování na dvě noci
 • stravování
 • účast na exkurzích