Aktuality pro studenty

Pořad obhajob

  • Katedra kybernetiky oznamuje, že obhajoby státních závěrečných zkoušek a diplomových prací se konají dne 19.června 2024 na ZČU v Plzni, Technická 8. Obhajoby budou zahájeny ve středu 19.6.2024 v 7.30 hodin. (viz  Kvalifikační práce a záverečné zkoušky)
  • Katedra kybernetiky oznamuje, že obhajoby státních závěrečných zkoušek a bakalářských prací se konají dne 18. června 2024 na ZČU v Plzni, Technická 8. Obhajoby budou zahájeny v úterý 18.6.2024 v 8.00 hodin. (viz  Kvalifikační práce a záverečné zkoušky)

rozhodnutí studovat kybernetiku je vaším nejlepším

Nabízíme vám studium v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských oborech. Neslibujeme vám místo přednášek zahradní party a zkoušky "zadarmo". Přesto si troufáme tvrdit, že máte-li chuť se učit zajímavým věcem a spolu s námi objevovat nové cesty rozvoje informačních technologií a kybernetiky, jsme pro vás tou nejlepší volbou. Naše obory jsou budoucností a naši studenti ji dokážou měnit

Získáte široké znalosti studiem teoretických disciplín, doplněné praktickými poznatky aplikačně zaměřených předmětů. To vám dá mimořádně dobré možnosti uplatnění v průmyslových podnicích, bankovnictví, zdravotnictví, státní správě a i v oblasti výzkumu a vzdělávání.

Studijní programy na katedře kybernetiky