Aktuality pro studenty

Upozornění

Studenti končící studium v akademickém roce 2023/24, kteří neodevzdají svoji kvalifikační práci (BP/DP)  ve druhém  (srpnovém) termínu si musejí požádat na sekretariátu katedry o odložení odevzdání své kvalifikační práce do termínu 19.5.2025. Obhajobu své práce vykonají v AR 2024/25.


Studentům, kteří o odklad odevzdání své kvalifikační práce nepožádají, bude studium ukončeno.

rozhodnutí studovat kybernetiku je vaším nejlepším

Nabízíme vám studium v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských oborech. Neslibujeme vám místo přednášek zahradní party a zkoušky "zadarmo". Přesto si troufáme tvrdit, že máte-li chuť se učit zajímavým věcem a spolu s námi objevovat nové cesty rozvoje informačních technologií a kybernetiky, jsme pro vás tou nejlepší volbou. Naše obory jsou budoucností a naši studenti ji dokážou měnit

Získáte široké znalosti studiem teoretických disciplín, doplněné praktickými poznatky aplikačně zaměřených předmětů. To vám dá mimořádně dobré možnosti uplatnění v průmyslových podnicích, bankovnictví, zdravotnictví, státní správě a i v oblasti výzkumu a vzdělávání.

Studijní programy na katedře kybernetiky