Přejít na obsah

Vítá Vás katedra kybernetiky

Katedra kybernetiky (KKY) je jednou z pěti kateder Fakulty aplikovaných věd (FAV) na Západočeské univerzitě v Plzni. Její činnost a zaměření jsou dány historickým vývojem katedry.

 

Studium

Katedra kybernetiky garantuje studium v bakalářském studijním programu Aplikované vědy a informatika (AVIB) - obor Kybernetika a řídicí technika, v navazujícím magisterském studijním programu Aplikované vědy a informatika (AVIN) - obor Kybernetika a řídicí technika a v doktorském studijním programu Aplikované vědy a informatika - obor Kybernetika. Od akademického roku 2010/2011 katedra kybernetiky garantuje tři nové studijní obory studijního programu Inženýrská informatika: Inteligentní komunikace člověk-stroj, Počítačové řízení strojů a procesů a Systémy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaci.

 

Zaměření katedry ve vědeckovýzkumné oblasti

Banner-projects

Ukázky výzkumných oblastí řešených na katedře kybernetiky.

Cílem výzkumné činnosti je budování a rozvoj teorie systémů a její aplikace v oblasti objektivně i subjektivně neurčitých systémů a v oblasti projektování informačních a řídicích systémů. Základní činností umělé inteligence je výzkum sofistikovaných počítačových algoritmů a metod strojového inteligentního rozhodování a klasifikace. Výzkum je soustředěný převážně na oblast hlasové komunikace člověka s počítačem v přirozeném jazyce.text to speech