robot-kky-1920x825

Výzkumná činnost

V rámci výzkumného centra Fakulty aplikovaných věd NTIS vedeme úspěšné výzkumné projekty v řadě oblastí informačních technologií.