Přejít na obsah

Flag-en show English version

Identifikace výsledku:
ZCU/KKY/2015/005

autorizovaný software (R)

Rok vydání: 2015
Autor: Petr Janeček, Eduard Janeček

Monitor ampacity

 Software umožňuje monitorování přenosové kapacity elektrických vedení (ampacity) v reálném čase, tzv. on-line, na základě synchronních měření fázorů napětí a proudu z obou konců monitorovaného vedení a okolní teploty. Ampacita je počítána na základě odhadnuté hodnoty odporu vedení při teplotě 20 stupňů Celsia. Ampacita vedení závisí jednak na okolní teplotě, ale také na povětrnostních podmínkách, které ovlivňují ochlazování zatíženého vedení. Při odhadu ampacity je uvažována nejnevýhodnější situace z pohledu přenosové kapacity vedení a tou je stav bezvětří, kdy není vedení ochlazováno větrem, tudíž jeho zatížitelnost je nejmenší při dané okolní teplotě. Tato volba pomáhá eliminovat rizika spojená se situacemi, kdy část vedení se může nacházet v závětří a v takovém případě by zde mohlo docházet k jeho přetížení. Kromě ampacity vedení je monitorována také aktuální teplota vedení, neboť průchodem elektrického proudu dochází k ohřevu vedení způsobujícímu snížení jeho mechanické pevnosti. Aby nedošlo k poškození vedení v důsledku jeho přetížení, nesmí teplota překročit určitou stanovenou mez. 

monitor ampacityLicenční podmínky

Kontakt pro získání licence:

ZČU:
doc. Ing. Eduard Janeček, CSc.
Univerzitní 8, 
30614, Plzeň 

Email: janecek@kky.zcu.cz
Tel: +420 377 632 506


Lokalizace výsledku / potvrzení o užívání

Tento software Monitor Ampacity byl vytvořen s finanční podporou TA ČR  v rámci projektu TE01020197 - Centrum aplikované kybernetiky 3.

  logo TACR


Kontaktní formulář

Tento software je chráněn licencí, pro jeho stažení, kontrolu RIV, či získání informací o něm, prosím, vyplňte tento formulář:


text to speech