Přejít na obsah

Flag-en show English version

autorizovaný software (R)

Rok vydání: 2008
Autor: Střelec, M., Janeček, E.

ADAM SOV

Software ADAM SOV je určen pro diagnostiku elektromagnetických ventilů z měření provozních veličin U a I. V softwaru jsou  implementovány metody pro určení signifikantních bodů a určení rezerv silového působení magnetů. Výsledkem výzkumu byla nová metoda pro online vyhodnocení stavu elektromagnetických ventilů v řídících systémech jaderných elektrárnách.

Software realizuje výsledky výzkumu metod, které byly publikovány v následujících článcích:

Střelec, M: Využití diferenciální evoluce při odhadu neměřitelných parametrů modelu elektromagnetického ventilu; Acta Mechanica Slovaca, vol. 1-A, p.123-130, 2007

Střelec, M.; Janeček, E.: Diagnostika elektromagnetických ventilů z měření provozních elektrických veličin, Sborník ze 3. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách, str. 138-141, Plzeň, 2008


Bližší informace o softwaru lze nalézt v dokladech k výzkumu a vývoji komerčního softwaru.


Licenční podmínky

Využití výsledku je specifikováno ve smlouvě o spolupráci ve VaV mezi ZČU a Areva NP GmbH ze dne 2.10.2006.

Software je dále poskytovatelný při uzavření licenční smlouvy v souladu s § 16 zákona č. 130/2002 Sb.

Pro získání licence se obracejte na:

ZČU:
Eduard Janeček
Univerzitní 8,
30614, Plzeň

Email: janecek@kky.zcu.cz
Tel: +420 377 632 506

AREVA:
Peter Br ü eckner
Postfach 1240,
63787, Karlstein am Main
Email: peter.brueckner@areva.com
Tel: +49 (0) 6188 780-0
Lokalizace výsledku / potvrzení o užívání

Výsledek byl předán firmě Areva NP GmbH pro rutinní provoz. Bližší informace lze nalézt na stránkách:

Doklady k ekonomickému přínosu výsledku výzkumu se odráží v objednávce softwaru  č.240860. Následující soubor obsahuje i přehled činností výzkumu a potvrzení o užívání softwaru.


Kontaktní formulář

Tento software je chráněn licencí, pro jeho stažení, kontrolu RIV, či získání informací o něm, prosím, vyplňte tento formulář:


text to speech