Přejít na obsah

Flag-en show English version

Identifikace výsledku:
ZCU/KKY/2012/021

autorizovaný software (R)

Rok vydání: 2012
Autor: Hering Pavel, Nováček Jiří, Janeček Eduard

Odhad parametrů vedení distribuční sítě s využitím synchronních fázorů

Předmětem softwaru je implementace algoritmů pro on-line identifikaci parametrů elektrických vedení. Tento software odhaduje podélné a příčné parametry elektrického vedení (R, X, G, B) na základě synchronních měření fázorů napětí a proudu z obou konců vedení a okolní teploty. Implementované algoritmy byly ověřeny ve vývojovém prostředí MATLAB. Výsledná implementace byla provedena v prostředí Microsoft Visual Studio a to v programovacím jazyku C#. Aplikace je konzolového typu a všechna potřebná vstupní data načítá z databáze MS SQL. Výstupy aplikace jsou ukládány do databáze a do textových souborů.

SW je plánovaným výstupem projektu FR-TI1/462, jehož ekonomický přínos je definován jako relevantní podíl přínosů projektu. Výsledek umožní zvýšení objemu a zisku v aplikovaném výzkumu a vyšší přesnost při estimaci stavu sítě, síťových výpočtech a výpočtech ztrát.

Více informací o relizovaném software lze získat na vyžádání na riv@control.zcu.cz.Licenční podmínky


Software je plánovaným výsledkem řešení projektu FR-TI1/462 - Výzkum a vývoj systému "Wide Area Monitoring" pro oblast distribuční energetiky. Je dále poskytovatelný při uzavření licenční smlouvy v souladu s § 16 zákona č. 130/2002 Sb.


Pro získání licence se obracejte na:

Eduard Janeček

Univerzitní 8
301 00 Plzeň
Email: janecek(at)kky.zcu.cz
Tel: +420 377 632 506Lokalizace výsledku / potvrzení o užívání

Tento nástroj pro identifikaci parametrů byl integrován do informačního systému společnosti ČEZ a. s. na dispečinku v Hradci Králové, ke byl provozován v režimu poloprovoz pro ověření vlastností od července do prosince 2012.


Kontaktní formulář

Tento software je chráněn licencí, pro jeho stažení, kontrolu RIV, či získání informací o něm, prosím, vyplňte tento formulář:


text to speech