Přejít na obsah

Flag-en show English version

poloprovoz (Z)

Rok vydání: 2009
Autor: Hajšman, V. ; Fetter, M.; Weissmann, O. ; Havlíček, D.

Počítačově podporovaný návrh a realizace kabelového systému v elektrárně Tušimice II, ČEZ, a.s.

Komplexního řešení pro počítačově podporovaný návrh a realizaci nového kabelového systému, které je nasazeno pro ověřování na vybrané části technologického celku v rámci projektu komplexní obnovy elektrárny Tušimice II společnosti ČEZ, a.s. Obsahem komplexního řešení je metodika popisující technické a organizační aspekty návrhu a realizace nového kabelového systému a CAD/CAE systém SSK.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
Software realizuje výsledky výzkumu metod, které byly publikovány v následujících článcích:

Weissmann, O.; Pliska, J.: Rozsáhlý kabelový systém v energetice; Energetika, vol. 4/2009, p.133-136, Praha, 2009

Weissmann, O.; Pliska, J.: Význam kabelových systémů pro energetická zařízení; All for power, vol.03/2009, Praha, 2009


Licenční podmínky

Využití výsledku je specifikováno ve smlouvě o spolupráci v rámci grantu MPO FI- IM5/182.

Lokalizace výsledku / potvrzení o užívání

Výsledek je ověřován u firmy I & C Energo, a.s..
Bližší informace lze nalézt na stránkách:

Doklady k ekonomickému přínosu se odráží v tabulce B.2.3 projektu FI-IM5/182 Vývoj ověřené metodiky a CAD systému pro podporu projektování nových kabelových systémů složitých technologických celků.text to speech